W dniu 14 czerwca 2019 r. obchodziliśmy 50-lecie istnienia Instytutu Szondi

Instytut Szondiego

Instytut Szondiego w Zurychu został założony przez Leopolda Szondiego w 1969 r. i jest poświęcony edukacji psychologów w psychoanalitycznym podejściu terapeutycznym „Analizy losu”, dalszemu rozpowszechnianiu wiedzy na temat analizy losu oraz badaniom analityczno-losowym.

Edukacja

Oferta po wcześniejszym umówieniu na dokształcanie osób indywidualnych i grup.

Analiza losu

Analiza losu bazuje i rozwija się na pogłębionej psychologicznej koncepcji psychoanalizy. Działa na podstawie uświadomienia sobie, że podstawowe psychologiczne warunki indywidualnej egzystencji są zdeterminowane przez dziedzictwo rodzinne.

Parę słów o Instytucie Szondiego w Zurychu

Fundacja Instytutu Szondi została założona w 1969 roku dzięki hojnemu darczyńcy.

Analiza losu Leopolda Szondiego

Analiza losu opracowana przez Leopolda Szondi wchodzi w zakres psychologii głębi. Obserwacja nieświadomych motywów odgrywa kluczową rolę zarówno w refleksjach teoretycznych, jak i podejściu diagnostyczno-terapeutycznym.