SGST

 

Szwajcarskie Stowarzyszenie Terapii Analizy Losu (SGST) – SGST

 

Szwajcarskie Stowarzyszenie Terapii Losu (SGST) zostało założone w 1961 roku.Stowarzyszenie reprezentuje los-analityczny organ myśli pozostawiony przez Leopolda Szondi w teorii i praktyce, pogłębia i dalej rozwija analizę losów oraz zabezpiecza edukację i dalsze szkolenia oferowane przez analityków szkoleniowych i kontrolnych. SGST określa standardy kwalifikacji zawodowych swoich członków i broni swoich interesów zawodowych. Uznaje Kartę z 1991 r. (Charta 1991) w zakresie edukacji w zakresie psychoterapii i podlega przepisom zawodowym SPV/ASP.