Analiza Losu

 

Dziedziczna informacja w genach stanowi istotny fundament ludzkiej egzystencji. Ten potencjał genetyczny reprezentuje formy istnienia i sposoby życia, które przodkowie wykazywali w tym, jak kochali, byli chorzy, uprawiali zawód, komunikowali się społecznie i tworzyli rodziny. To dziedzictwo jest przywracane do życia przez ludzi poprzez indywidualne kompozycje, które urzeczywistniają się w czterech napędach. Analiza losu postuluje, że każda osoba niekoniecznie jest poddawana dziedziczeniu, ale raczej ma możliwość dokonania właściwego wyboru z wielu potencjalnych istnień.

 

Od ponad 40 lat Instytut Szondiego szkoli i edukuje psychoterapeutów w analizie losu. Instytut Szondiego w Zurychu jest instytutem edukacyjno-badawczym poświęconym analizie losów opracowanej przez Leopolda Szondiego. Została założona w 1970 roku.

 

Analiza losu, nauczana w stosowanej formie jako "psychoterapia losowo-analityczna", opiera się na uświadomieniu sobie, że właściwości, zachowania, tendencje i awersje, zaburzenia psychiczne, a także wybory w miłości, przyjaźni, zawodzie, relacjach społecznych, chorobie i śmierci są w podstawowym stopniu zależne od naszego dziedzictwa. Leopold Szondi określił to jako dziedzictwo indywidualnego “wybór”.

 

W analizie losu możliwość wyboru wolności przeciwdziała tak zwanemu "wyborowi losu", zakłada, że jednostki mają dostęp do potencjalnej zdolności do lepszego działania, która jest również obecna w ich dziedzictwie – i która żyła wcześniej przez jej przodków. Kluczowe cele terapii analityczno-analitycznej polegają na realizacji i aktywizacji tego dziedzicznego potencjału.

 

Analiza losów, jako przestrzeń rozwoju, wydarzeń i życia, opracowała strukturę czterech napędów, które są podzielone na osiem potrzeb napędowych i szesnaście tendencji. System potrzeb ma strukturę dialektyczną, co oznacza, że dwa potrzeby napędowe zawsze wydają się pojawiać się jako sprzeczne aspiracje – jako uzupełniające się przeciwieństwa – działając jednocześnie jako połączona całość. Nasze indywidualne potrzeby, a także zaburzenia psychiczne i choroby rozwijają się w procesach napędowych. Test wyboru zdjęć Szondiego jest instrumentem do rejestrowania indywidualnej struktury procesów napędowych danej osoby.

 

Psychoterapia losowo-analityczna dąży do aktywacji użytecznych, pozytywnych, kreatywnych i ochronnych zasobów jednostki w ramach systemu popędowego. W tym kontekście dziedziczne
potencjały osoby są uwalniane poprzez interwencję terapeutyczną na drodze do wspierania pożądanych aspiracji ego.

 

Analiza losów widzi wielką uzdrawiającą moc w wyborze zawodu, a także w zaangażowaniu kulturalnym i społecznym. Dzięki instrumentom diagnostycznym (test wyboru zdjęć Szondiego i analizie sociogramu genów) może ujawnić bardziej satysfakcjonującą dziedzinę aktywności. Analogicznie zmienia się również jakość relacji z innymi ludźmi; poprawa postrzegania siebie i wzmocnienie świadomości jaźni prowadzą do bardziej nieograniczonych i bezkonfliktowych relacji z innymi ludźmi, do środowiska społecznego i społecznego. Celem terapii analizy losu jest tworzenie samorządnej osobowości.